Maandelijks archief: maart 2017

Belangenvereniging De Wijk

Waarom is de Belangenvereniging De Wijk opgericht?
De reden van de oprichting was de gemeentelijke herindeling, waardoor De Wijk vanaf 1 januari 1998 deel werd van de gemeente De Wolden. Als gevolg hiervan zou de afstand tussen inwoners en gemeente groter kunnen worden. De vereniging is opgericht op 10 februari 1998 met als doel:
Het verbeteren van de woon- en leefsituatie van het dorp De Wijk en omgeving.
Het behartigen van de belangen van de inwoners.
Het fungeren als gesprekspartner met de gemeente. De vereniging kan een brug slaan tussen de belangen van de dorpsbewoners en het gemeentebestuur.

De Belangenvereniging organiseert onder andere de jaarlijkse zwerfvuilactie en de jaarlijkse jaarvergadering, die in het voorjaar plaatsvindt. Daarnaast houdt de vereniging zich ook bezig met Duurzaam De Wijk, de Dorpsvisie, aanleg van glasvezel in het dorp en alle veranderingen die momenteel plaatsvinden op en rondom de Dorpsstraat.