Nieuwsarchief

Dorpsstraat de Wijk gaat op de schop 

Op woensdagavond 25 april zijn inwoners van de Wijk op een druk bezochte inloopavond over de Dorpsstraat bijgepraat over het ontwerp en de uitvoering. Ze kregen de gelegenheid om al hun vragen te stellen en een animatiefilm van het nieuwe ontwerp te bekijken

herinrichtingDeWijk

Uitvoering 

De nutsbedrijven zijn 7 mei gestart met het vervangen en verleggen van meerdere kabels en leidingen. Zij zijn naar verwachting begin juli klaar. Op 22 mei start aannemer Buning met de aanleg van de hemelwaterriolering in de Dorpsstraat bij het Veenhovenplein. Daarna werken ze de komende maanden richting De Havezate. Er wordt gewerkt in vakken van ongeveer 100 meter, zodat de Dorpsstraat bereikbaar blijft en de overlast beperkt is. Als alles volgens planning verloopt, dan is de ‘nieuwe’ Dorpsstraat eind 2018 in volle glorie voor iedereen te bewonderen. 

Omleidingsroutes/bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden blijft de Dorpsstraat, vanaf het Veenhovenplein richting het Dorpshuis De Havezate, in één richting beschikbaar (van west naar oost).  

 • Fietsers worden omgeleid via de Prof. Blinkweg. Deze weg wordt (tijdelijk) eenrichtingsverkeer.  
 • Om doorgaand vrachtverkeer om te leiden, worden er langs de snelweg A28 omleidingsroutes aangegeven.  
 • Landbouwverkeer wordt via de Noorderkanaalweg en Respersweg omgeleid.  
 • De lijnbus en het vrachtverkeer vanaf Zuidwolde worden, onder andere, via de Tillemaweg en Wiltenweg omgeleid.  

 De omleidingsroutes worden vanaf eind mei ingesteld. 

verkeersstromenDeWijk

 

 

 

 

Vragen 

Heeft u tijdens de uitvoering vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerend aannemer Buning via telefoonnummer 0528-373164. Tijdens de werkzaamheden is iedere donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur een inloopspreekuur in de keet op het Holwortelplein. De herinrichting van de Dorpsstraat veroorzaakt zeker enige overlast en ongemak. De aannemer en de gemeente stellen alles in het werk om dit zoveel mogelijk te beperken.

 

16998795_1432861353411814_5728200453937929170_n

Help jij ook mee? Op zaterdag 25 maart is het landelijke opschoondag. We willen ook graag De Wijk netjes opruimen en kunnen jouw hulp hier goed bij gebruiken. Het kost je maar een paar uurtjes en wij zorgen voor de koffie en broodjes! We starten om 9 uur met een kop koffie in OBS de Horst aan de Postweg. Aanmelden is geen must maar het mag via wijkerbelang@gmail.com. En tag je vrienden om samen te gaan opruimen. Vele handen maken immers licht werk. Tot dan!

Wie verdient de titel Wieker van het jaar 2015?

december 2015 – Wie is wat u betreft Wieker van het jaar 2015? We nodigen u uit om mensen te nomineren voor deze titel. Wie – uit De Wijk of directe omgeving – heeft in 2015 iets extra betekend voor ons dorp? Wie is wat u betreft een voorbeeld? Wie heeft op een positieve manier de aandacht op De Wijk gevestigd en verdient wat u betreft de titel?

Wilt u iemand nomineren? Stuur dan een mail naar wijkerbelang@gmail.com onder vermelding van Wieker van het jaar. Vermeld in uw mail waarom wat u betreft deze persoon in aanmerking komt voor de titel. U kunt tot en met 15 januari mensen nomineren.

Aan de hand van de uitgebrachte stemmen bepaalt de jury wie de Wieker van het jaar wordt. De jury bestaat uit Wieker van het jaar 2014 Gerrit van de Belt, Martin Wolf en Gina Homan. Belangenverenging De Wijk organiseert deze verkiezing.

De bouw van de nieuwe supermarkt gaat beginnen

december 2015 – Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe supermarkt start de gemeente met de benodigde grondwerkzaamheden. Daarna kan de bouw van de supermarkt daadwerkelijk beginnen. Tijdens de laatste fase van de bouw, waarschijnlijk mei/juli 2016, pakt de gemeente de openbare ruimte bij de nieuwe supermarkt aan.

Voor de zomer is het bestemmingsplan voor de Horstlocatie vastgesteld. Na het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de supermarkteigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de supermarkt. Zodra alle stukken in orde zijn, komt de vergunning ter inzage bij de gemeente.

Belangenvereniging fietste met gemeentebestuur door De Wijk

september 2015 – Afgelopen vrijdag fietste het bestuur van de Belangenvereniging de Wijk met het college van B&W en een aantal raadsleden langs verschillende plaatsen in De Wijk. Voorzitter Gina Homan: ‘We hebben een mooie tocht gemaakt en we hebben laten zien waar we blij mee zijn en wat we belangrijk vinden voor het dorp. We treffen het college en raadsleden regelmatig in vergaderingen en het is goed om elkaar dan ook eens daar buitenom te ontmoeten. Het was een geslaagde middag.’

De fietstocht ging van de boerderij van de familie Roze/Ten Wolde over het viaduct richting Koekange om te kijken waar het nieuwe fietspad komt. Vervolgens deed de groep het zwembad aan. Via De Horst via de Postweg naar de nieuwe winkellokatie en de bouwplaatsen van Actium. Vervolgens doorgefietst naar de sportvelden, en van daaruit naar Dickninghe, via het paardenpad door het bos langs de ijsbaan, toen richting de bibliotheek en als laatste door Dunninghe 3. In de Havezate werd de middag afgesloten met een drankje.

bezoek 1

De Belangenvereniging bedankt Huisjes die fietsen beschikbaar stelde en de Wiekermeule, die de bezoekers voorzag van een pondje meel van de Meule.

Het laatste stukje fietspad langs de Hoogeveensche vaart komt er!

september 2015 – Binnenkort is het zover: dan wordt de ontbrekende schakel in de wandel- en fietsverbinding langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen voorzien van een mooi betonnen fietspad. De aanleg van dit stuk fietspad was een van de wensen die voortkwam uit de dorpsvisie die De Wijk in 2012 heeft vastgesteld. De kosten voor de aanleg van het fietspad zijn € 145.000. Het project wordt gefinancierd door de Belangenvereniging, gemeente De Wolden, Provincie Drenthe en mede mogelijk gemaakt door firma Van Spijker. Voorzitter Gina Homan: ‘Het heeft wat voeten in de aarde gehad en gelukkig is het nu zover dat het fietspad aangelegd kan worden. We zijn erg tevreden over de goede samenwerking in dit project met de gemeente. En natuurlijk zijn er veel vrijwilligers druk mee geweest; we zijn erg blij met hun inzet.’

fietspad kanaal

Jans Westerbeek en Eite Stokker hebben veel goed werk verricht om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken.

Glasvezel in De Wolden?

Glasvezel De Wolden is een bewonersinitiatief voor glasvezel in de hele gemeente De Wolden. Het doel is iedereen die dat wil aan te sluiten, van de huizen en bedrijven in de kernen tot en met de verst afgelegen vakantieparken, campings en boerderijen. Daarbij beginnen we in het buitengebied, omdat daar nu vaak helemaal geen snel internet beschikbaar is. Iedere twee weken houdt Glasvezel De Wolden een bestuursvergadering. Alle vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen worden gehouden in het oude gemeentehuis van Ruinerwold.

Heeft  u vragen of wilt u meedoen om dit initiatief te realiseren, kijk dan voor info op http://glasvezeldewolden.nl  of mail naar info@glasvezeldewolden.nl.

Inloopbijeenkomst NAM-locatie De Wijk

Februari 2014 – Het voorontwerp voor het bestemmingsplan ‘NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding’ ligt voor inspraak ter inzage. Op 4 februari 2015 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Westerbergen in Echten.

Belangstellenden zijn welkom tussen 16.00 en 20.00 uur. Medewerkers van de NAM en de gemeente zijn aanwezig voor een toelichting op de plannen en om eventuele vragen te beantwoorden. De locatie De Wijk-100 maakt deel uit van het project Aardgas+. Met dit project wordt stikstofinjectie toegepast om de winbare hoeveelheid gas te vergroten. Het bestemmingsplan ‘De Wijk-100’ voorziet in een nieuwe locatie met twee winputten met bijbehorende aansluitende aardgastransportleiding naar het bestaande tracé. De Wijk-100 ligt aan de zuidwest kant van Echten aan de Kruisweg/Vledders, ten zuiden van de Oshaarseweg.

Werkgroep buigt zich over toekomst zwembad De Slenken

December 2014 – In november is de werkgroep Verzelfstandiging zwembad De Slenken van start gegaan. De groep bestaat Frank van Bergen, Irene Bosscher, Jan Boverhof, Jan Faber, Arnoud Gengler, Bouwina Harthoorn, Remko Hendriks en Bea van Oenen. De werkgroep gaat eerst de huidige situatie van het zwembad in beeld brengen: hoe wordt het zwembad bezocht, hoe is de staat van onderhoud, welke kosten worden gemaakt etc. Vervolgens gaat de groep werken aan een plan van aanpak om te komen tot verzelfstandiging van het zwembad.

Zwembad behouden met hulp van inwoners
De gemeente wil het zwembad, binnen de beschikbare financiële kaders, voor de langere termijn beschikbaar houden en heeft daar hulp van de inwoners bij nodig. Via de Belangenvereniging De Wijk heeft de gemeente deze vraag uitgezet waarop vervolgens de werkgroep gevormd is. De werkgroep kan een beroep doen op expertise van de gemeente.

Ideeën? Welkom!
Heeft u ideeën die bij kunnen dragen aan het succesvol maken van het zwembad? Neem dan gerust contact op met de werkgroep. Informatie vindt u op www.belangenverenigingdewijk.nl/zwembad.

Havezate voor jong én oud: denk mee!

november 2014 – De groep mensen die zich bezighoudt met de toekomst van de Havezate zoekt jongeren die mee willen denken. Wat vind jij goed voor de Havezate? Wat moet de Havezate zijn voor jongeren? Dit is je kans om mee te denken! Wil je meer info of je aanmelden? Neem dan contact op met Gina Homan, e-mail: gewiko1@hotmail.com.

De Wolden subsidieert energiebesparing in woningen

Heeft u een eigen woning, gebouwd voor 1 januari 2006? Dan kunt u vanaf
10 mei subsidie aanvragen voor woningisolatie en energieopwekkende maatregelen.

Wat levert de regeling u op?
U ontvangt 20% subsidie voor de aanschaf en installatie van energiebesparende
maatregelen. Per aanvraag dient u minimaal €5.000 aan subsidiabele kosten te gaan
maken. In totaal wordt er per woning maximaal € 3.200 subsidie uitgekeerd. Het
maximum bedrag van € 3.200 per woning is inclusief de subsidie die op grond van een
eerdere subsidieregeling energiebesparing gedurende een periode van vijf jaar
voorafgaand aan deze aanvraag is verstrekt.

U lees hier meer.

Burgerparticipatie gemeente De Wolden kan beter

November 2014 – De gemeente de Wolden heeft in de dorpen op veel plaatsen groen verwijderd. De werkzaamheden riepen in De Wijk nogal wat protest op. Veel mensen voelden zich hierdoor overvallen. In het Dagblad van het Noorden van 15 november geeft wethouder Jan ten Kate aan dat hij vindt dat de communicatie over deze aanpassingen prima is gegaan. Want, zo zegt hij onder andere,  we hebben het bij de Belangenvereniging neergelegd. Daarom deze reactie van de Belangenvereniging.

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente dit onderwerp bij de Belangenvereniging onder de aandacht gebracht. De vraag was of de Belangenvereniging in kon stemmen met de verandering. Het bestuur van de Belangenvereniging heeft aan de gemeente laten weten, dat deze vraag niet aan de Belangenvereniging, maar aan alle bewoners van het dorp moest worden voorgelegd. Het is onjuist om de Belangenvereniging als volksvertegenwoordiging in te zetten. De gemeente heeft uiteindelijk het besluit genomen zonder dat de inwoners daar vooraf over hebben kunnen meedenken. Achteraf is het bekend gemaakt en mochten mensen ook nog op een informatieavond komen. Het is logisch dat daar bijna niemand kwam, omdat de gemeente toen al bezig was en er niets meer te kiezen was.

De gemeente heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel. In de praktijk is er nog wel verbetering mogelijk, zo blijkt. De Belangenvereniging roept de gemeente dan ook op hier een betere en opener koers in te gaan varen.

Wat is uw reactie op het afvalplan van de gemeente?

18 november 2014 – De gemeente wil in het voorjaar van 2015 onder andere de volgende maatregelen invoeren:

 • De inwoners kunnen een minicontainer krijgen voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval. Dit is op vrijwillige basis. Met de container kan de inwoner op korte termijn ook drankenkartons en blik inzamelen.
 • De gemeente gaat de minicontainers voor gft-, kunststof- en restafval eens in de drie weken legen.
 • Inwoners kunnen hun takken in het voor- en najaar gratis laten ophalen.
 • Inwoners kunnen hun kerstbomen na de jaarwisseling gratis laten ophalen.
 • De gemeente plaatst in elk dorp containers waar inwoners glas en textiel in kunnen deponeren.
 • De gemeente plaatst bij de ondergrondse containers voor glas en textiel recyclezuilen waar inwoners kleine afgedankte elektrische apparaten, spaarlampen, batterijen en CD’s in kunnen deponeren.
 • De gemeente wil de milieustraat verbeteren waardoor wachttijden aan de poort tot het verleden behoren.
 • Inwoners kunnen hun gft-afval gratis storten bij de milieustraat.
 • De gemeente gaat de inwoners vaker informeren over de gescheiden inzameling en de resultaten daarvan.

De maatregelen staan in een concept afvalbeleidsplan. Dit plan moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Zienswijze indienen
Het plan ligt tot 4 december ter inzage. U kunt een zienswijze indienen om aan te geven wat u niet goed vindt aan het plan en hoe u het anders zou willen zien. Het college verzamelt de zienswijzen en levert die samen met het plan aan bij de gemeenteraad.
Dit kan via de post of via een mail aan de gemeente: gemeente@dewolden.nl.

Is er een toekomst voor de Havezate en het zwembad in De Wijk?
22 september 2014 – Hoe moet het verder met de Havezate en ons zwembad De Slenken? De gemeente draait de geldkraan steeds verder dicht en vindt dat de inwoners zelf moeten meehelpen om deze voorzieningen te behouden voor De Wijk. Het beheer van de Havezate is nu nog taak van Welzijn De Wolden. Bedoeling is dat inwoners de beheerstaken overnemen. Voor het zwembad komt er een forse bezuiniging aan, waardoor de mogelijke inzet van vrijwilligers noodzakelijk is. Ook hier zal het beheer naar de inwoners moeten gaan. Via de Belangenvereniging wil de gemeente de inwoners hierbij betrekken.

Informatieavond
De Belangenvereniging De Wijk organiseert daarom een informatieavond op 30 september om 20.00 uur in de Havezate. Tijdens deze bijeenkomst geeft de gemeente een toelichting op het ingezette beleid rondom ons dorpshuis en zwembad en wat dit vraagt van de inwoners.

De wethouders Mirjam Pauwels en Jan van ’t Zand zullen deze avond spreken, net als de directeur van Stichting Welzijn, Paul Leenaarts. U bent van harte welkom. En natuurlijk hopen we dat u uw bijdrage wilt leveren voor het behouden van deze mooie voorzieningen in De Wijk. Door mee te denken of door vrijwilligerswerk te doen. Aanmelden kan tijdens de infoavond en ook door te bellen met onze secretaris Gerrit van de Belt, telefoon 442059 of door een mail te sturen: gvdbelt71@gmail.com Graag tot ziens op 30 september om 20.00 uur in de Havezate.

Nieuwe snelheidsremmer gevaar voor weggebruikers

11 juni 2014 – In een brief aan de gemeente De Wolden hebben we onze zorgen geuit over de nieuwe snelheidsremmer voor het verkeer bij de ingang van De Wijk vanuit Meppel. De bocht is verradelijk en het risico is groot dat er een keer een auto doorschiet, het fietspad op. Als er dan net een fietser op het vlak ernaast gelegen fietspad rijdt, is het leed niet te overzien. Bovendien loopt de curve van de bocht erg krap, waardoor vrachtwagens bij het uitkomen van de bocht op de linker weghelft terechtkomen. Verder is er een versmalling aangebracht vlak na de snelheidsremmer. Deze is nooit in plannen of overleggen aangekondigd. Een vervelende verrassing dus.
Nu de werkzaamheden afgerond zijn, ligt het Veenhovenplein er zo mogelijk nog troostelozer bij dan al het geval was. We hebben nogmaals bij de gemeente aangegeven dat we graag willen dat de entree van De Wijk weer netjes wordt gemaakt.
We hopen dat we hierover snel met de gemeente in gesprek kunnen.

De toekomst van de Havezate
april 2014 – De gemeente heeft de stichting Welzijn De Wolden een bezuiniging opgelegd van ongeveer € 170.000. Aantekening van de gemeente daarbij is dat ‘inhoud voor stenen moet gaan’. Dat betekent dat Welzijn de welzijns- en beheertaken uit elkaar gaat trekken en de beheertaken zoveel mogelijk moet afstoten. Dit heeft geleid tot het verzoek aan de Belangenvereniging om na te denken over een nieuwe vorm van beheer van de Havezate waarin inwoners een belangrijke rol krijgen.

De Belangenvereniging heeft een aantal mensen bereid gevonden mee te denken over de toekomst van de Havezate. Deze groep is begonnen met een inventarisatie: wie maakt er nu gebruik van de Havezate, hoe ziet de exploitatie eruit, hoe is het beheer nu geregeld? Deze en meer vragen zijn gesteld aan de gemeente. Op basis van het beeld dat ontstaat van de Havezate, gaat de groep ideeën uitwerken voor toekomstig beheer.

Wilt u meedenken? Heeft u suggesties? U bent van harte welkom om mee te denken! Neem gerust contact met ons op.

De entree vanuit Meppel op de schop
april 2014 – Op dit moment wordt gewerkt aan de entree van De Wijk. De riolering onder de Dorpsstraat vanuit Meppel tot het Veenhovenplein was aan vernieuwing toe. Er wordt onder andere een bergbezinkbassin van 350 m3 aangelegd, bedoeld voor overtollig regenwater. Ook komt er een verkeersremmer in de weg. Eind mei moet alles klaar zijn.

De Belangenvereniging is bij het vooroverleg betrokken geweest en heeft ervoor gezorgd dat het dorp goed bereikbaar blijft en dat overlast zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Sloop en nieuwbouw door Actium
5 februari 2014 – Aan de Parkweg, Wilhelminaweg, Beatrixweg en de D.L.S. Brietweg heeft Actium ongeveer 50 woningen gesloopt. Ze maken plaats voor moderne gezinswoningen en appartementen. Ook komen er woningen voor starters en alleenstaanden. De Belangenvereniging is door omwonenden ingeschakeld om steun te krijgen in hun strijd tegen de realisatie van een appartementengebouw. Ze vrezen aantasting van hun privacy door te hoge en te massale bouw. Hoewel Actium inmiddels de bouwhoogte en -breedte heeft aangepast, blijven de omwonenden tegen.

Plannen in het centrum
5 februari 2014 – Na de sloop van de openbare basisschool had de gemeente aanvankelijk een plan opgesteld om de leeg gekomen ruimte in te vullen met een medisch centrum en appartementen. Dit plan is echter in de gemeenteraad afgeschoten omdat de raad het daar niet mee eens was en bovendien omdat de gemeente had verzuimd om een inspraakprocedure te houden voor onder andere omwonenden.

Om bij nieuwe plannen deze fouten niet weer te maken is er in september 2010 een klankbordgroep De Horst ingesteld. Naast een onafhankelijk voorzitter bestaat deze klankbordgroep uit 2 vertegenwoordigers van de Belangenvereniging, enkele ondernemers en een afvaardiging van omwonenden. Deze groep heeft meegedacht over de ontwikkeling van de oude schoollocatie.

Op dit moment ligt er een voorontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige Horstlocatie ter inzage bij de gemeente. Het doel van dit plan is het dorp in de toekomst aantrekkelijk te houden om in te winkelen, er goed te kunnen ondernemen en leefbaar om in te wonen, met hulp van goede voorzieningen. Een planologische procedure wordt opgestart voor het mogelijk maken van de nieuwbouw van een supermarkt en de aanleg van parkeerplaatsen.

Reconstructie Julianaweg
Omdat er al jaren klachten waren over de toestand van de Julianaweg, heeft de gemeente samen met omwonenden en de Belangenvereniging de knelpunten in kaart gebracht. Vervolgens heeft de gemeente een plan gemaakt voor een complete herinrichting. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd.

 

3 gedachten over “Nieuwsarchief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *